10:00 - 21:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Отворено писмо до Министерски съвет на Република България

До:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“
№1, гр. София


На вниманието на Бойко Борисов -
Министър-председател на Република
България


Копие до:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5
На вниманието на Костадин Ангелов-
Министър на здравеопазването


От:
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
РИТЕЙЛ ЦЕНТРОВЕТЕ


Уважаеми г-н Борисов, Уважаеми г-н Ангелов,
С настоящото отворено писмо бихме искали да призовем големите търговски центрове в страната, както и големите нехранителни магазини, да бъдат отворени на 12 април и настояваме за справедливо отношение на държавата спрямо всички компании в сектора.

В началото на месеца за пореден път браншът ни беше поставен в пълна неяснота по отношение на това кога и как ще може да възобнови дейността си – без конкретни аргументи защо се прави това и без никаква информация докога финансовата тежест от предприетите мерки ще пада само върху отделни сектори, сред които е и нашият.

Близо 5 месеца сме затворени и към настоящия момент очакваме от държавата ефективна финансова подкрепа, тъй като програмите за подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето търговски центрове не спадат. Нямаме никаква яснота докога заетите в бранша над 150 000 души и техните семейства ще бъдат заложници на така създалата се ситуация и дискриминационни спрямо сектора решения.

Всичките ни опити да сътрудничим на институциите и заедно да намерим изход от кризата до момента остават без резултат, а действията ни – незабелязани.

За последната една година няма доказана връзка между дейността на търговските обекти и нарастването на броя на заразените в страната. В обектите ни строго се спазват всички установени международни стандарти за безопасност и се прилагат редица мерки за сигурност с доказана ефективност – задължителни маски, регулярна дезинфекция на общите части, засилена охрана и превенция на струпването на хора, забрана за посещение на лица под 18 години без
придружител и много, много други. 

В заключение бихме искали да подчертаем, че както и до момента, може да разчитате на партньорство и подкрепа от наша страна. Разполагаме с експертите, опита и информацията, необходими за да възобновим дейността на центровете и гарантираме сигурността на нашите посетители, наематели и партньори.

С уважение,
гр. София
07.04.2021 г. Манол Гойгаджиев
Председател на БАРЦ

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2023 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.

10:00 - 21:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Общи условия

За Delta Planet Mall